Zmluvy

Zmluva o poskytovaní služieb [PDF] 2,72 MB

Zmluna na vykonávanie ekonomickej agendy MŠ na rok 2019 [PDF] 875 kB

Zmluva o audítorských službách [PDF] 3,57 MB

Zmluva o nájme telocvične [PDF] 1,63 MB

Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy [PDF] 2,28 MB

Dodatok č. 1 k zmluve PPA [PDF] 1,49 MB

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia [PDF] 1,18 MB

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-311-00088 [PDF] 5,33 MB

Kúpna zmluva - Michal Zjan [PDF] 1,05 MB

Zmluva o grantovom účte [PDF] 599 kB

Kúpna zmluva [PDF] 1,13 MB

Zmluva internet [PDF] 2,95 MB

Licenčná zmluva [PDF] 1,58 MB

Zmluva o poskytnutí NFP [PDF] 8,66 MB

Zmluva ekonomicka agenda MŠ [PDF] 879 kB

Zmluva o poskytnutí dotácie [PDF] 428 kB

Ukončenie nájomnej zmluvy [PDF] 423 kB

Dodatok k nájomnej zmluve [PDF] 311 kB

Zmluva o poskytnutí dotácie na kamerový systém [PDF] 4,43 MB

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb [PDF] 3,6 MB

Zmluva o zbere elektroodpadu [PDF] 2,14 MB

Nájomná zmluva [PDF] 353 kB

Zmluva o dielo [PDF] 1,11 MB

Zmluva č.170226 [PDF] 497 kB

Nájomná zmluva [PDF] 727 kB

Zmluva o zbere a odvoze odpadu [PDF] 999 kB

Zmluva na vykonávanie ekonomickej a mzdovej agendy MŠ na rok 2017 [PDF] 27,8 kB

Zmluva o pripojení [PDF] 1,07 MB

Zmluva o elektronickej komunikácii ZP Dôvera [PDF] 2,4 MB

Nájomná zmluva Prosocia, n.o. [PDF] 1,04 MB

Ukončenie nájomnej zmluvy [PDF] 416 kB

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve [PDF] 261kB

Nájomná zmluva [PDF] 510 kB

Zmluva OVO centrum [PDF] 399 kB

Licenčná zmluva [PDF] 196 kB

Zmluva Envi-Pak, a.s. [PDF] 573 kB

Zmluva Východ, n.o. [PDF] 762 kB

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR SR na rok 2016 [PDF] 1,54 MB

Zmluva o dielo - modernizácia VO [PDF] 1,98 MB

Zmluva o NFP - verejné osvetlenie [PDF] 8,54 MB

Mandátna_zmluva [PDF] 808kB

Nájomná_zmluva_na_chodník [PDF] 318kB

Zmluva_o_dielo_CMR [PDF] 1,36 MB