Zmluvy

Zmluva o poskytovaní služieb [PDF] 2,72 MBZmluna na vykonávanie ekonomickej agendy MŠ na rok 2019 [PDF] 875 kBZmluva o audítorských službách [PDF] 3,57 MBZmluva o nájme telocvične [PDF] 1,63 MBZmluva o municipálnom úvere - eurofondy [PDF] 2,28 MBDodatok č. 1 k zmluve PPA [PDF] 1,49 MBZmluva o odohraní divadelného predstavenia [PDF] 1,18 MBZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-311-00088 [PDF] 5,33 MBKúpna zmluva - Michal Zjan [PDF] 1,05 MBZmluva o grantovom účte [PDF] 599 kBKúpna zmluva [PDF] 1,13 MBZmluva internet [PDF] 2,95 MBLicenčná zmluva [PDF] 1,58 MBZmluva o poskytnutí NFP [PDF] 8,66 MBZmluva ekonomicka agenda MŠ [PDF] 879 kBZmluva o poskytnutí dotácie [PDF] 428 kBUkončenie nájomnej zmluvy [PDF] 423 kBDodatok k nájomnej zmluve [PDF] 311 kBZmluva o poskytnutí dotácie na kamerový systém [PDF] 4,43 MBZmluva o poskytovaní auditorských služieb [PDF] 3,6 MBZmluva o zbere elektroodpadu [PDF] 2,14 MBNájomná zmluva [PDF] 353 kBZmluva o dielo [PDF] 1,11 MBZmluva č.170226 [PDF] 497 kBNájomná zmluva [PDF] 727 kBZmluva o zbere a odvoze odpadu [PDF] 999 kBZmluva na vykonávanie ekonomickej a mzdovej agendy MŠ na rok 2017 [PDF] 27,8 kBZmluva o pripojení [PDF] 1,07 MBZmluva o elektronickej komunikácii ZP Dôvera [PDF] 2,4 MBNájomná zmluva Prosocia, n.o. [PDF] 1,04 MBUkončenie nájomnej zmluvy [PDF] 416 kBDodatok č.1 k nájomnej zmluve [PDF] 261kBNájomná zmluva [PDF] 510 kBZmluva OVO centrum [PDF] 399 kBLicenčná zmluva [PDF] 196 kBZmluva Envi-Pak, a.s. [PDF] 573 kBZmluva Východ, n.o. [PDF] 762 kBZmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR SR na rok 2016 [PDF] 1,54 MBZmluva o dielo - modernizácia VO [PDF] 1,98 MBZmluva o NFP - verejné osvetlenie [PDF] 8,54 MBMandátna_zmluva [PDF] 808kBNájomná_zmluva_na_chodník [PDF] 318kBZmluva_o_dielo_CMR [PDF] 1,36 MB