Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce:
Vladimír BAJAJ

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Rastislav KOPČÍK
Gabriela CHUDINOVÁ
Michal ZJAN
Mgr. Martin RJABY
Michal PAULUS