Dokumenty

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Pozri dokument: Správa nezávislého audítora [PDF] 901 kB

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019. Pozri dokument: Návrh rozpočtu na rok 2019 [PDF] 4,56 MB

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017. Pozri dokument: Výročná správa za rok 2017 [PDF] 6,57 MB

ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017. Pozri dokument: Záverečný účet obce za rok 2017 [PDF] 5,28 MB

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018. Pozri dokument: Návrh rozpočtu obce na rok 2018 [PDF] 543 kB

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016. Pozri dokument: Výročná správa za rok 2016 [PDF] 6,08 MB

ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016. Pozri dokument: Záverečný účet za rok 2016 [PDF] 4,86 MB

ROZHODNUTIE - SKLÁDKA MONASTYR. Pozri dokument: Rozhodnutie - skládka Monastyr [PDF] 16,4 MB

ROZPOČET OBCE NA ROK 2017. Pozri dokument: Rozpočet obce na rok 2017 [PDF] 216 kB

ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. Pozri dokument: Záverečný účet za rok 2015 [PDF] 1,89 MB

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015. Pozri dokument: Výročná správa za rok 2015 [PDF] 3,38 MB

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 2019

 1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. januára 2019 Súbor na stiahnutie [PDF] 353 kB

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 2018

 1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. apríla 2018 Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 386 kB
 2. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. júna 2018 Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 214 kB
 3. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. júna 2018 Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 446 kB
 4. Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 07. decembra 2018 Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 618 kB

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 2017

 1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. marca 2017 Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 229 kB
 2. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 02. júna 2017 Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 205 kB
 3. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. júla 2017 Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 272 kB
 4. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. októbra 2017 Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 372 kB
 5. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. decembra 2017 Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 246 kB

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 2016

 1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. januára 2016 Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 95,5 kB
 2. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 08. apríla 2016 Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 98,8 kB
 3. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 06. mája 2016 Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 91,5 kB
 4. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. júla 2016 Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 111 kB
 5. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. septembra 2016 Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 161 kB
 6. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 01. decembra 2016 Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 123 kB