Kontakt a personál

MATERSKÁ ŠKOLA KRÁSNY BROD
KRÁSNY BROD 75
068 01 MEDZILABORCE

TEL.: 057/7321514

E-MAIL: palejova.zuzana@gmail.com

Riaditeľka : Zuzana PALEJOVÁ
Učiteľka   :  Bc. Jarmila SOPKOVÁ
Vedúca ŠJ, kuchárka: Jana GAĽOVÁ
Školníčka : Ľubov GREŠOVÁ