Kontakt a personál

MATERSKÁ ŠKOLA KRÁSNY BROD
KRÁSNY BROD 75
068 01 MEDZILABORCE

TEL.: 057/7321514

E-MAIL: papiakova@gmail.com

Riaditeľka : Bc. Jana PAPIAKOVÁ
Učiteľka   : Bc. Aneta SAVARIJOVÁ
Vedúca ŠJ, kuchárka: Jana GAĽOVÁ
Školníčka : Ľubov GREŠOVÁ