Najnovšie články

Gratulácia jubilantom

DSC_0151

V kalendárnom roku 2017 sa niekoľko našich spoluobčanov dožilo krásneho jubilea. V rámci kultúrneho programu „STRIEBORNÝ POVEČER – JUBILANTI 2017“, z nich prítomným, starosta obce Vladimír Bajaj a poslanci obecného zastupiteľstva v mene obce srdečne pogratulovali.

65 ROKOV Dušan JANKO, Peter RJABY, Milan LIBAK, Mária KOMANOVÁ, Nadežda SALAKOVÁ, Helena MUČIČKOVÁ, Edita ANTOLIKOVÁ, Sofia SOPIROVÁ

70 ROKOV Oľga RJABA, Ivan KOPČIK, Melánia ŠOTIKOVÁ, Mária KOVÁČOVÁ

75 ROKOV Peter CHACHAĽAK, Melánia KRAJŇAKOVÁ, Mirko CAPCARA, Helena ANDREJKOVÁ

80 ROKOV Viktor ČEREVKA

85 ROKOV Mária HIRŇAKOVÁ, Anna HLOHONCOVÁ

MNOHAJA I BLAHAJA LITA…