Z histórie školstva

Podľa údajov o založení škôl na Zemplíne v Krásnom Brode školu založili, respektíve obnovili v roku 1828. V čase Rakúsko-uhorskej monarchie do roku 1907 vyučovacím jazykom bol rusínsky jazyk označovaný ako ruský. V roku 1907 maďarská vláda vydala nariadenie nahradiť rusínsky jazyk maďarským jazykom. Po vzniku Československej republiky sa do školy znovu vrátil rusínsky jazyk. Od päťdesiatych rokov vyučovacím jazykom bol ukrajinský jazyk. Dlhé roky bola vtedajšia ZDŠ pre 1.-5. ročník dvojtriednou a dokonca aj trojtriednou, ale počet žiakov postupne klesal a ostala len jedna trieda a v roku 1999 pre nedostatočný počet žiakov prevádzka školy bola zrušená a tak žiaci už od prvého ročníka navštevujú Základnú školu na Komenského ulici v Medzilaborciach.

Vo veľmi pekných, a toho času vynovených, priestoroch školy ostala len materská škola, ktorú v priemere navštevuje 20 detí .