Pamätník 2. svetovej vojny

Padlí občania v II. svetovej vojne: 1. Fedor Čvihinka, nar.: 23.02.1920, príslušník čsl. armádneho zboru, padol 07.04.1945 pri Liptovskom Mikuláši. 2. Peter Kantuľák, nar.: 21.04.1924, príslušník čsl. armádneho zboru, padol 10.03.1945 v Liptovskom Mikuláši. 3. Michal Druga, nar.: 23.01.1921, príslušník čsl. armádneho zboru, padol 10.10.1944 v Dubrave.