Verejné oznámenie

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Košice pripravuje realizáciu stavby, ktorej obsahom je úprava vedenia a skvalitnenie napäťových pomerov siete v k.ú. Krásny Brod.

Viď prílohy: Verejné oznámenie [PDF] 54,9kB   Situácia [PDF] 265kB