Poďakovanie

Veľké naše poďakovanie patrí koordinátorke projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" Mirke Šakovej a Janke Lukačikovej, že vďaka ním a ľuďom dobrého srdca sme mohli obdarovať a potešiť seniorov našej obce.

Veľká vďaka.