Gratulácia jubilantom

V kalendárnom roku 2019 sa niekoľko našich spoluobčanov dožilo krásneho jubilea. V rámci kultúrneho programu "OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM", z nich prítomným, starosta obce Vladimír Bajaj a poslanci obecného zastupiteľstva v mene obce srdečne pogratulovali. MNOHAJA I BLAHAJA LITA...